L O A D I N G
blog banner

Phân tích giá EUR / JPY: Nhược điểm tiếp theo có thể kéo dài đến 109,24

Phân tích giá EUR / JPY: Nhược điểm tiếp theo có thể kéo dài đến 109,24

Chúng tôi đã thấy nhiều mức cao và thấp trong Phân tích giá EUR / JPY, nhưng chúng tôi nghĩ rằng điều này có thể đi xa hơn và thậm chí có thể vượt qua Đường hỗ trợ 109,24. Chúng tôi nghĩ rằng giá EUR / JPY hiện có thể đang hướng tới một số kháng cự hơn vào khoảng 109,24. Khi chúng tôi xem xét rằng đây là Phía Bullish của tam giác của chúng tôi và chúng tôi đã thấy một vài điều chỉnh nhỏ trước khi đạt đến cấp độ này, thì chúng tôi có thể xem xét rằng vẫn còn nhiều tiềm năng để thấy sự tăng giá hơn nữa.

Bạn có thể thấy rằng trong các bài viết trước của chúng tôi, chúng tôi đã thảo luận rằng chúng tôi đã tìm thấy Yên là một trong những loại tiền tệ bị định giá thấp nhất và điều này khiến chúng tôi tin rằng khi Đô la Mỹ tăng giá, thì thị trường tiền tệ dạy chúng ta điều gì? Thị trường dạy chúng ta rằng khi USD tăng thì thị trường đi xuống. Khi Yên đi xuống chợ đi lên. Bây giờ đây là một cái gì đó mà chúng ta nên xem xét.

Chúng ta sẽ thấy rằng Phân tích giá EUR / JPY đang có xu hướng bên phải và các điều kiện mua quá mức đang diễn ra ở thị trường Nhật Bản sẽ khiến nó thoát ra khỏi các điều kiện mua quá mức mà chúng ta đang thấy gần đây. Khi Phân tích giá EUR / JPY thoát khỏi các điều kiện mua quá mức này, thì chúng ta có thể thấy nhược điểm hơn nữa. Khi những con bò đực tiếp tục tấn công những mức cao mà chúng muốn thấy trên thị trường, thì chúng ta sẽ thấy sự bán tháo của thị trường này tiếp tục. Nếu USD tiếp tục tăng, thì bạn có thể thấy rằng thị trường có thể tiếp tục tăng giá trị, nhưng khi thị trường ở vị trí hợp nhất, thì chúng ta cần hiểu rằng thị trường không thể tiếp tục nhận được bất kỳ giá trị nào.

Cách duy nhất để ngăn chặn thị trường đạt được nhiều giá trị hơn là ngừng bán tại các thị trường này. Đây là lý do tại sao chúng ta cần sử dụng từ “c” – Constant. Giá của thị trường này sẽ tiếp tục tăng lên trần cho đến khi Yên ở vị trí gây thêm thiệt hại cho thị trường này và sau đó chúng tôi sẽ cần bắt đầu kéo trở lại để tránh thiệt hại thêm.

Nếu chúng ta có thể nhìn lại vài tuần trước, khi đồng Yên mất giá USD, chúng ta đã thấy rằng chúng ta phải bắt đầu chú ý đến xu hướng của thị trường để giúp ngăn chặn tổn thất thêm đối với đồng Yên. Do đó, điều bắt buộc là chúng ta phải xem xét các đường xu hướng vì chúng sẽ cho chúng ta thấy những gì chúng ta cần biết về diễn biến thị trường và chúng ta cần phải hành động phù hợp.

Khi chúng ta nhìn vào các đường xu hướng, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đã ở trong một vị trí hợp nhất. Điều quan trọng cần nhớ là các đường xu hướng này có thể đi ngang như chúng ta đã thấy trong vài tháng qua, vì vậy chúng không phải là vĩnh viễn, nhưng chúng là một chỉ báo tốt về nơi thị trường sẽ đi.

Phân tích giá EUR / JPY đang cho thấy thị trường đang ở phía quá mua và điều này có nghĩa là chúng ta cần chờ xem liệu Đô la Mỹ có tiếp tục tăng giá hay không. Nếu đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá, thì chúng tôi sẽ phải mua và điều này có nghĩa là đồng Yên sẽ mất một phần giá trị của nó và do đó khiến chúng tôi tìm kiếm hỗ trợ ở mức 109,24 hiện tại.